Mirësevini!

Welcome!

Willkommen!


Në këtë website do të gjeni leksionet 
e disa kurseve të zhvilluara pranë 
Departamentit të Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"