Contact Details

Adresa:
Kabineti Nr: 322
Departamenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Orari i pritjes: 
sipas caktimit paraprakisht me ane te adreses se meposhtme te emailit.

Email:
elior.vila@uniel.edu.al

Web: 
www.eliorvila.net